Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου

Τα θεμέλια της Μονής μπήκαν από το Μέγα Κωνσταντίνο το 300 με 330 μ.Χ. αλλά ολοκληρωτικά κτίστηκε το 1086 μ.Χ. Στο μοναστήρι φυλάσσονται οι εικόνες της Παναγίας ‘’Οδηγήτριας’’ και ‘’Αντιφωνήτριας’’, η εικόνα του Αγίου Στέφανου και περίπου 110 χειρόγραφα. Σήμερα κατοικείτε από 45 μοναχούς περίπου και γιορτάζει Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στις 3 Ιουνίου σύμφωνα με το Ιουλιανό Ημερολόγιο.