Πολιτική κατάσταση Αγίου Όρους

Το   Άγιο  Όρος   αποτελεί   αυτόνομο  τμήμα   και  υπάγετε  πολιτικά  στο  Υπουργείο   Εξωτερικών,   ενώ  θρησκευτικά  υπάγετε  στο  Οικουμενικό  Πατριαρχείο.

Το  Ελληνικό  κράτος    εκπροσωπείτε  από  τον  πολιτικό  διοικητή  ο  οποίος  κατοικεί  στην  πρωτεύουσα  του  Αγίου  Όρους  τις  Καρυές. 

Το  Άγιο  Όρος  αποτελείτε  από  20  μοναστήρια  που  το  κάθε  ένα  έχει  την   δίκια  του  έκταση  και  την  όποια  και  εκμεταλλεύεται  δίχως  να  δίνει  λόγο  στα  υπόλοιπα.  Στην  έκταση  αύτη  υπάρχουν  Σκήτες  και  Κελιά   που  υπάγονται  σε  αυτό.  Υπεύθυνος   κάθε   μονής  είναι   ο  Ηγούμενος   και  εκλέγετε  από  τους  μοναχούς  ισόβια.